No Image Available

Духовният живот на православния християнин

 Автор: архим. Серафим (Алексиев)  Категория: Духовен живот, проповеди, поучения  Издателство: Св. Апостол и евангелист Лука  Страници: 80
 Описание:

Като съставени от тяло и душа, и като сътво­рени по образ Божий ние сме призвани да водим не само плътски, но и духовен живот. Чрез св. тайн­ство Кръщение ние по непостижим начин се раждаме свише (Иоан. 3:3), т. е. от небето и за небето. Целта на това новорождение свише е да се удостоим да влезем и да пребъдваме вечно в Царството на правдата, мира и радостта. Това ни открива Спасителят с думите: Ако някой се не роди свише, не може да види царството Божие (Иоан. 3:3). Иначе казано, без рождение от вода и Дух (Иоан. 3:5), т. е. без кръще­ние, няма спасение!
Спасението се постига чрез покоряване плътта на духа, чрез водене на духовен живот, съгласно уче­нието на св. ап. Павел: Живейте духом и не изпълня­вайте прищевките на плътта (Гал. 5:16). Живеещите духом, поставили се под ръководството на Св. Дух, покорно следват съвета: Ако живеем духом, по дух сме длъжни и да постъпваме (Гал. 5:25).
Но какво собствено означава да живеем по дух и да постъпваме по дух? Това ще видим в настоящата беседа, посветена на въпроса за духовния живот.

 Назад
bg_BGBulgarian
Scroll to Top