Маслосвет

Тайнството Елеосвещение

Тайнството Елеосвещение, или както го наричаме Маслосвет е едно от седемте тайнства на Православната Църква. в него се измолва здраве на тялото, както и опрощаване на грехове.

Маслосветът се извършва над тежко болни. Маслосвет може да се извърши както в храма, така в дома или болница, ако има достъп. Добре е, ако човек е в съзнание преди това да се изповяда, а след Маслосвета да се причасти. Причастието може да стане в болницата, или в дома със запасни Дарове.

Необходимите неща за Маслосвета са:

бутилка олио
бутилка червено вино
питка, или хляб
7 клечки за уши
свещи от църквата-колкото са присъстващите плюс седем свещи
bg_BGBulgarian
Scroll to Top