Водосвет

Водосвет

Водосветът е последование в което се измолва здраве и благоденствие на хората, като се освещава Светена вода, с която се поръсва дома, хората, икони, животни – може да се каже всичко.

Водосвет се извършва всяко първо число в храма. Редовно се извършва водосвет и в домовете.

За водосвет е нужно: купа с вода , китка за поръсване, питка-може и хляб, свещи от храма и списък с малките имена на всички, които за които искат да се помолим. Списъкът с имената трябва да съдържа малките имена на хората, но само на тези, които са кръстени. Малки деца, които не са кръстени не им се пишат имената. Същото се отнася и за Римо-католици, мюсулмани и други друговерци и иноверци.

Освещаване на дом

Редно е всеки, който влиза да живее в нов дом да извика свещеник да извърши освещаване на дома, без значение, дали дома е освещаван преди това. В това последование се измолва всяко добро на дома, както и предпазване от всякакви неприятности. Необходимите неща за освещаване на дома са:

кандило
клечка за уши
купа с вода
китка за поръсване
питка-може и хляб
свещи от храма
списък с малките имена на всички, за които искат да се помолим

Списъкът с имената трябва да съдържа малките имена на хората, но само на тези, които са кръстени. Малки деца, които не са кръстени не им се пишат имената. Същото се отнася и за Римо-католици, мюсулмани и други друговерци и иноверци.

Акатист на св. Фанурий

Всеки четвъртък от 10ч. в храма се извършва акатист на св. Фанурий. В този акатист четем и допълнителна молитва за задомяване. Св. Фанурий измолва още: в търсене на работа, справедливо дело, здраве и спасение. Имена за здраве може да си запишете в храма при свещопродавачките.

Акатист към Света Богородица пред нейната икона „Неупиваема чаша“

Всеки петък четем акатист на Света Богородица „Неупиваема чаша“. В този акатист измолваме изцерение на обхванатите от немощта на пиянството, наркотиците, тютюнопушенето и други зависимостти. Имена за здраве може да си запишете в храма при свещопродавачките.

bg_BGBulgarian
Scroll to Top